Slot V 100 % + 25 FS

  • Min deposit for bonus 20 EUR (20 USD, 200 NOK, 200 SEK, 1000 RUB, 20 AUD, 100 PLN, 300 THB, 8000 KZT, 2500 JPY)
  • Min deposit for free spins 10 EUR (10 USD, 100 NOK, 100 SEK, 500 RUB, 15 AUD, 45 PLN, 300 THB, 4000 KZT, 1000 JPY)
  • Max bonus for 1st deposit 100 EUR (100 USD, 1000 NOK, 1000 SEK, 5000 RUB, 100 AUD, 500 PLN, 5000 THB, 50000 KZT, 10000 JPY)
  • Bonus wager x20 (for bonus+deposit)
  • Free spins wager x20 (for bonus only)
Get